Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30


Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje że od dnia 1 stycznia 2024r. obsługę bankową Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu realizuje Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej oddział w Annopolu.

W związku z tym prosimy o realizację wszelkich opłatności za wykonane usługi opiekuńcze, alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe na nowy rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu:

36 8717 1051 2011 1107 2876 0022

 Wpłat z tytułu:

  • wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (dotyczy wyłącznie wpłat od dłużników alimentacyjnych) dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Annopol
79 8717 1051 2011 1107 2876 0024

Informuję również, iż płatności na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu realizowane od 01.01.2024r. przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej oddział Annopol nie są obciążane dodatkowymi opłatami, natomiast płatności dokonywane za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Sandomierzu oddział Annopol mogą być obciążane dodatkowymi opłatami na co tutejszy Urząd nie ma wpływu.

Prosimy zatem o wyrozumiałość w tym zakresie i dostosowanie się do zmian, które nastąpiły.