Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 29.01.2024r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek osłonowy. 

Wnioski przyjmujemy w godzinach pracy tj.: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (PDF 172KB)

 

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP;
 • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, przy ul. Leśna 2, 23-235 Annopol od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jak złożyć wniosek elektronicznie? 

UWAGA!!! Aby się zalogować na platformę ePUAP należy mieć podpis kwalifikowalny lub profil zaufany. Można też zalogować się przy pomocy swojego banku.  

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu?

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 7. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 8. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.
 9. Zaloguj się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 10. Jako adresata wpisać naszą jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
 11. W Rodzaju pisma wybrać „Wniosek”, w  pole Tytuł pisma wpisać „Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego”, w treści wpisać czego sprawa dotyczy, np. „W załączeniu przesyłam wypełniony i zeskanowany wniosek o wypłatę dodatku osłonowego”.
 12. Kolejnym krokiem jest dołączenie podpisanego wniosku oraz innych załączników. 
 13. Kliknij Wyślij i Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

UWAGA. Wniosek oraz załączniki do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego powinny być podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (na każdym dokumencie musi być złożony osobny podpis w formie elektronicznej, w innym przypadku osoba zostanie wezwana do uzupełnienia braków formalnych). 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 15/86-13-404 lub 782-183-748.