Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

OPS ANNOPOL

 

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Wymysłowie.

W części oficjalnej nastąpiło poświęcenie obiektu przez ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego, następnie wystąpienia i przemówienia zaproszonych gości oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca ofertę zajęć, uczestników i najciekawsze wydarzenia z życia klubu.

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że w dniach 11-12 luty 2020r.  o godz. 10:00 w Centrum Kultury w Annopolu, ul. Radomska 26 odbędą się działania towarzyszące dla odbiorców pomocy żywnościowej  w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Działania te organizowane są dla odbiorców pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób. W działaniach towarzyszących powinna uczestniczyć każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

 

Warsztaty kulinarne zostaną poprowadzone przez pracowników z Lubelskiego Banku Żywności.
Bliższych informacji odnośnie spotkania udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, tel. 15/86-13-404

 Prosimy o wzięcie udziału !!

Burmistrz Annopola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zapraszają zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Harmonogram wydawania żywności przedstawiamy poniżej. 

- 10 styczeń (piątek)     ANIELIN, BARAKI, BLISKOWICE, BORÓW, DĄBROWA
- 13 styczeń (poniedziałek)  GRABÓWKA, HUTA, JÓZEFIN, JAKUBOWICE
- 14 styczeń (wtorek)   JANISZÓW
- 15 styczeń (środa)      KOSIN, KOPIEC
- 16 styczeń (czwartek) LASEK, NATALIN, OPOCZKA
- 17 styczeń (piątek)     OPOKA, POPÓW
- 20 styczeń (poniedziałek) STARY RACHÓW, NOWY RACHÓW, ŚWIECIECHÓW
- 21 styczeń (wtorek)   SUCHA WÓLKA, WYMYSŁÓW, ZABEŁCZE, ZASTOCZE, ZYCHÓWKI
- 22 styczeń (środa)      ANNOPOL – NAZWISKA OD A - J
- 23 styczeń (czwartek) ANNOPOL – NAZWISKA OD K - M
- 24 styczeń (piątek)     ANNOPOL – NAZWISKA OD N - Z

Miejsce wydawania żywności: ul. Lubelska 49, od godz. 9.00 – 12.00

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego żywność będzie wydawana na podstawie upoważnienia (druk upoważnienia dostępny w OPS Annopol oraz na stronie internetowej www.annopolops.pl)

Upoważnienie do darów żywnościowych (PDF 96KB)