Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

OPS ANNOPOL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 19 sierpnia 2019 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę. 

Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

O przedmiotowe świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czytaj dalej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu został wyróżniony certyfikatem w konkursie ,,Annopol miejscem przyjaznym rodzinom z dziećmi” w kategorii Urzędy.

Celem konkursu było zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi.
Organizatorem konkursu była Annopolska Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”.
Nagrodę otrzymaliśmy za utworzony „KĄCIK MALUCHA”.

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że zbliża się nowy okres świadczeniowy 2019/2020.

Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania ze świadczeń pomocy w formach:
– świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),
– świadczeń wychowawczych (500+),
– świadczeń „Dobry Start”,
– funduszu alimentacyjnego.

Korzystanie z w/w form wsparcia w nowym okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Dotyczy to rodzin korzystających, jak i tych, które zamierzają po raz pierwszy skorzystać z tych form wsparcia rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej i nadal w wersji elektronicznej.

Przyjmowanie wniosków:
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7:30 – 15:30,
– czwartki w godz. 8:00 – 16:00.