Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina otrzymało środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników.

 

 

 

MIEJSCE: Biały Dunajec k/Zakopanego (woj. małopolskie) lub Gościno k/Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie).

Planowane terminy turnusów: turnus 1. 29.06.-07.07.2024, turnus 2. 08.07.-16.07.2024, turnus 3. 17.07.-25.07.2024, turnus 4. 26.07.-03.08.2024, turnus 5. 04.08.-12.08.2024, turnus 6. 13.08.-21.08.2024, turnus 7. 22.08.-30.08.2024.
OPŁATA: 600,00 zł (dla dzieci rolników).

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1200,00 zł brutto. Opłata Rodziców wynosi więc jedynie 600 zł.
Zapewniamy kompleksową organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

  1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2008 roku,
  2. co najmniej jeden z Rodziców (lub prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS.

Uwagi: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.
Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem turnusu).

Prosimy o rezerwację miejsc do 31 maja.

Niezbędnych informacji pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

Program Biały Dunajec (PDF 440KB)
Program Gościno (PDF 296KB)
Informacje dla Rodziców (PDF 260KB)
Karta kwalifikacyjna (PDF 280KB)
Oświadczenie (PDF 120KB)
Regulamin uczestnika wypoczynku (PDF 84KB)

Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku zaprasza mieszkańców miasta i gminy Annopol na debaty społeczne pod nazwą "Seniorze, nie daj się oszukać”. 

Terminy debat:
– 20.05.2024r. dla mieszkańców miejscowości Kosin, Borów, Janiszów, Opoka i Annopol
– 21.05.2024r. dla mieszkańców miejscowości Świeciechów i Grabówka
– 22.05.2024r. dla mieszkańców miejscowości Wymysłów i Annopol.

Debaty będą się odbywać o godz. 11:00 w siedzibie Klubu Senior+ w Annopolu, ul. Radomska 26.

Zawartość paczki z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

 

Informujemy, że nadal wydajemy skierowania dla osób, które do tej pory nie zakwalifikowały się do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

 

Kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Informacja nie dotyczy osób już zakwalifikowanych do Podprogramu.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG w ramach projektu pt.: Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol. Czytaj dalej