Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

OPS ANNOPOL

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu: „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0019/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

 

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski.
Miejsce kolonii: Rzucewo woj. pomorskie
Termin: 02.08.2020r. – 11.08.2020r. lub 12.08.2020r. – 21.08.2020r.

Koszt wypoczynku: 400,00 zł

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza rekrutację uczestników do II edycji projektu „Aktywna przyszłość mieszkańców Gminy Annopol” Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0019/19 realizowanego przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Annopol w okresie: 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

Beneficjentami projektu jest  40 osób (I edycja – 20 osób, II edycja – 20 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Annopol, korzystających ze wsparcia OPS w Annopolu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji. 

Rekrutacja trwa od 1 do 29 lipca 2020r. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol (Pokój Nr 9 – Sekretariat)

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 15/86-13-404

Formularz rekrutacyjny (PDF 300KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF 125KB)

Oświadczenie uczestnika projektu (PDF 235KB)

Regulamin rekrutacji (PDF 242KB)

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2020r.

Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021r. i dopiero w roku 2021r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia.

Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • Świadczenia „Dobry Start’”, tj. 300+,
  • Świadczenia rodzinne,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Nadmieniamy, iż wnioski o ustalenie prawa do w/w. świadczeń można składać:

  • od dnia 1 lipca drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia elektronicznie, a także w formie tradycyjnej, tj. papierowej.

Wykaz dokumentów na okres zasiłkowy 2020-2021


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 15/86-13-404 lub 782-183-748