Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

     DOBRY START 300 dla ucznia Uwaga ważna informacja         

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł dla każdego uczącego się dziecka do 20. roku życia, przyznawane jest bez względu na dochody rodziny.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wnioski można składać do 30 LISTOPADA 2018r.:

  • drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu,
  • online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie OPS w Annopolu.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Zapraszamy do OPS w Annopolu w godzinach od 7.30-15.30 ul. Leśna 2 (budynek wielofunkcyjny)  pok. Nr 1.

Informacje można uzyskać pod nr tel: 15/86 13 404.