Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Uwaga ważna informacjaHARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOL

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 19-go każdego miesiąca,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 19-go każdego miesiąca,

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE – od 20-go do 30-go każdego miesiąca.

 

Uwaga!! Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

W przypadku braku środków finansowych w/w terminy wypłat mogą ulec zmianie.