Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30
Projekt: „Profesjonalne KGW i OSP wraz z sołtysami działają lokalnie”
Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Realizator: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie
Termin realizacji: od 08.2021 do 09.2023 roku

 

 

 

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego środowisk wiejskich w woj. lubelskim i woj. małopolskim oraz reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej woj. lubelskiego i woj. małopolskiego, w tym przede wszystkim za pomocą profesjonalizacji członków/kiń KGW, OSP, przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek, Rad Sołeckich, a także środowisk wiejskich w terminie od 01.08.2021 roku -30.09.2023 roku. Projekt wzmacnia środowiska wiejskie poprzez działania skierowane do przedstawicieli: Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, Rad Sołeckich , przedstawicieli Sołtysów/Sołtysek i środowisk wiejskich. W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie mające na celu wzmocnić potencjał środowisk wiejskich poprzez wzmacnianie roli lokalnych liderów z w/w organizacji i środowisk oraz ich kompetencji, a także działania mające zaangażować społeczność lokalną w aktywne życie publiczne i realizację inicjatyw oraz innowacji w wiejskich środowiskach lokalnych.

Miejsce realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w 5 gminach woj. lubelskiego: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek i 2 gminach woj. małopolskiego: Babice, Trzebinia.

Działania w projekcie odbędą się na terenie sołectw położonych w 5 gminach: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Urzędów, Zakrzówek z woj. lubelskiego i 2 gminach: Babice, Trzebinia z woj. małopolskiego, w których działają: KGW i OSP i Rada Sołecka oraz Sołtys/Sołtyska – będą to UP w projekcie. Miejsce realizacji zadań w projekcie obejmuje teren woj. lubelskiego – 5 gmin i woj. małopolskiego – 2 gminy, gdyż w tych gminach działają licznie i prężnie: KGW, OSP i Rady Sołeckie.

W projekcie przewidziane są następujące działania:

2021 rok

Szkolenie – Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

  •  Szkolenie stacjonarne –Dialog obywatelski i planowanie strategiczne w praktyce – w gminach.
  •  Szkolenie stacjonarne w gminach – Trening partycypacji społecznej – w gminach
  •  Z gminy biorą udział 2 sołectwa – w każdym z wybranych sołectw ma działać Sołtys/Sołtyska, KGW, OSP i Rada Sołecka. Każde sołectwo na szkolenie wystawia 10 osobową reprezentację z w/w organizacji. W każdej gminie uczestniczą w szkoleniach 2 sołectwa po 10 osób – razem 20 osób). Warsztaty poprowadzi trener/trenerka posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie w/w tematów.

2022 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

  •  Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim,
  •  Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.

2023 rok

Działania Centrum Dialogu obywatelskiego i planowania strategicznego w środowiskach wiejskich:

  •  Skrzynki obywatelskie w środowisku wiejskim.
  •  Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego i Innowacji na rzecz dobra wspólnego w gminie.
  •  Realizacja inicjatyw i innowacji lokalnych w środowiskach wiejskich.
  •  Gala innowacji wiejskich i zawarcie porozumień środowisk wiejskich na rzecz dobra wspólnego.

Pliki do pobrania: