Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po tym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki. Wnioski można składać również w formie elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

 

Więcej informacji o dodatku osłonowym znajdą Państwo tutaj:
http://www.annopolops.pl/przyjmowanie-wnioskow-na-dodatek-oslonowy/
http://www.annopolops.pl/dodatek-oslonowy-2024/