Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko PSYCHOLOG w ramach projektu pt.: Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

 1. Obowiązki pracownika zatrudnionego na stanowisku Psychologa należy w szczególnościUdzielania wsparcia osobom doświadczającym przemocy ze strony bliskich, obawiających się o zdrowie i życie swoje lub bliskich, przezywających konflikty w rodzinie, domu, szkole, miejscu pracy,

   

  • Pomoc osobom, które straciły bliską osobę, nie widzą sensu życia, czują się bezradne i zagubione, nie mogą znaleźć rozwiązania na ważne życiowe problemy,
  • Pomoc osobom potrzebującym wsparcia i zrozumienia oraz informacji o różnych formach pomocy odpowiedniej dla swojej sytuacji,
  • prowadzenie interwencji ambulatoryjnych i telefonicznych,
  • udzielanie pomocy psychologicznej w postaci interwencji kryzysowej w OIK, a w sytuacjach szczególnych również w miejscu zamieszkania osoby w kryzysie,
  • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom oraz rodzicom tych dzieci,
  • udzielanie pomocy psychologicznej w sytuacji traum masowych,
  • prowadzenie grup wsparcia dla różnych grup osób,
  • podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej,
  • obsługa telefonu zaufania oraz strony internetowej PIK,
  • opracowywanie i umieszczanie na stronie internetowej specjalistycznych artykułów wspomagających osoby przeżywające kryzysy.
  • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej, w tym: rejestry, listy obecności, karty poradnictwa itp.
  • Udział w szkoleniach organizowanych dla kadry PIK w celu podnoszenia kwalifikacji oraz podnoszenia jakości oferowanych usług.
 2. Warunki pracy:

   

  • umowa o pracę na pełen etat na czas określony od kwietnia 2024 do czerwca 2026r.
  • podstawowy system pracy,
  • praca administracyjno-biurowa.
 3. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 • udokumentowane doświadczenie w pracy psychologa w okresie co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem naboru.
 1. Kandydat składa CV zawierające dane do kontaktu, opis posiadanego wykształcenia i doświadczenia, ewentualnych dodatkowych kwalifikacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopolops.pl lub
  za pośrednictwem operatora pocztowego bądź osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol, pokój nr 9 (pierwsze piętro).
 2. Termin przyjmowania dokumentów: do 26 kwietnia 2024r.

Ogłoszenie Psycholog (DOC 184KB)
Ogłoszenie Psycholog (PDF 112KB)