Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Informujemy, że w miesiącu czerwcu i lipcu zmieniły się terminy dyżurów specjalistów w Pukcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu. 
Punkt Konsultacyjny będzie nieczynny w dniu 24.06.2024r. oraz 05.07.2024r. 
W dniach 01.07.2024r., 08.07.2024r. oraz 22.07.2024r. w godzinach od 11:00 – 15:00 dyżur pełnił będzie Pan Grzegorz Baran (specjalista psychoterapii uzależnień).