Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

flaga

 

Gmina Annopol informuje, że Uchwałą XLIII/317/22 z dnia 25 marca 2022 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 marca 2022r. w Annopolu został przyjęty Program Osłonowy Wsparcie seniorów w gminie Annopol” na lata 2022-2025. w  związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Całkowita wartość zadania w 2022r. wynosi: 18.131,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi:18.131,00 zł

Środki na realizację działań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568, z późn. zm.).

Gmina Annopol przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II.

 

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zakupił 20 opasek bezpieczeństwa oraz obsługę systemu teleopieki dla osób starszych, niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia. Opaski będą użyczane na podstawie umowy osobom chętnym do objęcia ich tego typu wsparciem oraz spełniającym wymagane kryteria.