Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy od 01.07.2019r.
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Dla osób, które złożą wniosek w tym terminie wypłaty będą realizowane na bieżąco tj. od października 2018r.

Przyjmowane będą tylko wypełnione wnioski z kompletem niezbędnych dokumentów:

 • zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego za rok 2017 – wszyscy pełnoletni członkowie rodziny; lub kserokopie nakazów płatniczych za rok 2017,
 • zaświadczenia o dochodzie uzyskanym/utraconym – oryginał,
 • kserokopie umów zawartych w 2017 lub 2018 roku, świadectw pracy, PIT-11 za 2017r. (pracownicy nie kserują dokumentów).

Wnioski można składać w Pokoju Nr 1.

DOCHÓD UZYSKANY:

 • rozpoczęcie pracy,                                                              2017 lub 2018r. – dochód netto
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego 2017 lub 2018r. – dochód netto
 • uzyskanie renty, emerytury,                                               2017 lub 2018r. – dochód netto
 • rozpoczęcie stażu lub zasiłku dla bezrobotnych                2017 lub 2018r. – dochód netto
 • zarejestrowanie działalności gospodarczej                        2017 lub 2018r. – dochód netto
 • zakończenie urlopu wychowawczego                                2017 lub 2018r. – dochód netto

dochód netto z następnego miesiąca po uzyskaniu dochodu

DOCHÓD UTRACONY:

 • zakończenie pracy lub pobierania w/w świadczeń w 2017 lub 2018r. – kserokopia świadectwa pracy + kserokopia PIT-11 za 2017r. lub zaświadczenie od pracodawcy zawierające datę utraty dochodu i wysokość utraconego dochodu netto za 2017r. (oryginał).

Osoby pobierające świadczenie wychowawcze mają obowiązek informowana na bieżąco o każdej zmianie sytuacji dochodowej i rodzinnej mającej wpływ na prawo do świadczenia.

 

Zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i wychowawczych do skorzystania z porady, jakie dokumenty będą niezbędne do złożenia wniosków na nowy okres zasiłkowy. 

Wykaz dokumentów na okres zasiłkowy 2018-2019 (PDF 208KB)