Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

DOFINANOWANIE
29 160,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
99 674,28 zł

 

 

W ramach zadania realizowane będą:

 • zajęci rehabilitacyjno-ruchowe
 • zajęcia muzyczne
 • warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • zajęcia plastyczne
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty florystyczne
 • zajęcia edukacyjne
 • wyjazdy kulturalno-oświatowe  – wycieczki jednodniowe
 • spotkania okolicznościowe i integracyjne
 • zakup artykułów spożywczych dla uczestników klubu
 • zakup produktów spożywczych na warsztaty kulinarno-dietetyczne

Grupa docelowa: Adresatami zadania publicznego jest 15 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu spowodowanymi różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, nieaktywnych zawodowo, które wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, a nie mogą skorzystać ze wsparcia takich placówek jak Warsztat Terapii Zajęciowej czy Środowiskowy Dom Samopomocy z powodu niespełnienia kryteriów uczestnictwa w tych placówkach.