Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

flaga

 

Gmina Annopol przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I i II, który polega na: 

 

  • wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I)
  • wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" (Moduł II)

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024.

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 40 900,00 zł
Całkowita wartość zadania w 2024r. wynosi: 51.125,00 zł