Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04

email: sekretariat@annopolops.pl

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 2017 roku podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Od 01 stycznia 2017r. obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”.

Jednocześnie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aktualizacja związana jest ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 01 stycznia 2017r.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy  żywnościowej, które spełniają  kryteria ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka, który po ustaleniu uprawnień oraz wypełnieniu oświadczenia o dochodach,  zakwalifikuje do korzystania z pomocy żywnościowej. Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka  w terminie do dnia 15 czerwca 2017r.

Żywność jest wydawana w Annopolu (w budynku Starego Przedszkola) ul. Leśna 2 codziennie od 9.00 do 12.00.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 15/86-13-161 lub 15/86-13-404

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/20/2015 Burmistrza Annopola z dnia 31.12.2015 w sprawie zcentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Annopol i jej jednostkach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zwraca się z prośbą o wystawienie dokumentów zakupu od 1 stycznia 2017r. w następujący sposób:

FAKTURA VAT, RACHUNEK, NOTA KSIĘGOWA

Nabywca:
Gmina Annopol
Rynek 1, 23-235 Annopol
NIP: 715 177 10 41

Odbiorca:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol
(bez NIP-u jednostki)

Ponadto informujemy, że pomimo zmiany strony, faktury jak dotychczas należy fizycznie przedkładać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ( czyli jako adres do korespondencji wskazujemy Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol informują, że w dniach od 01.12.2016r. do 16.12.2016r. od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 12:00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.