Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy od 01.07.2019r.
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym,tj.:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 •  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za  lokal mieszkalny;
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

W całej Polsce działają podmioty – organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z  Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy poszkodowanym przestępstwem.
Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl, znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie.

 Ulotka (PDF2,15MB)

W dniu 4 stycznia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 44 mieszkańców Gminy Annopol, tj. osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda, Zastępca Burmistrza Pan Józef Paćkowski, ks. kan. Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pani Zenobia Jarmuła, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Anna Wąsik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Opoka, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Krystyna Zielińska oraz zaproszeni goście.

W uroczysty świąteczny nastrój wprowadzili  zebranych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu poprzez swój występ.

Po krótkiej modlitwie odmówionej przez ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego – proboszcza parafii pw. Św. Anny i Joachima w Annopolu wszyscy goście połamali się opłatkiem, symbolem miłości i pokoju oraz składali sobie wzajemnie życzenia.

Podczas tej radosnej i świątecznej atmosfery wszyscy mogli spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez ŚDS w Annopolu.

PUNKT KONSULTACYJNY
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu)
(Pokój. Nr 10)

Porad udzielają:

 • poniedziałki – pełnomocnik GKRPA – od 8.00 – 10.30
 • 2 i 4 poniedziałek miesiąca – specjalista psychoterapii uzależnień od 11.00 – 15.00
 • wtorki – pełnomocnik GKRPA od 12.00 – 14.30
 • 3 środa miesiąca – psycholog od 9.00 – 12.00

Porady prawne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin udzielane są w Punkcie Informacji Prawnej Urzędu Miejskiego w Annopolu zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej pod poniższym linkiem

Już od 1 stycznia 2019r. każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Do końca 2018r. było tak, że możliwość wyrobienia Karty Dużej Rodziny przysługiwała wyłącznie rodzicom posiadającym na utrzymaniu dzieci przynajmniej troje dzieci do 18. roku życia (a jeśli dzieci studiują – to do 25. roku życia). 

Od początku 2019r. w życie weszła jednak poważna, ale dobra zmiana. Otóż Kartę Dużej Rodziny będzie mógł wyrobić (i posiadać już dożywotnio) także rodzic, który miał – a już nie ma – na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Nie będą miały znaczenia np. wiek dzieci, zarobki itd. Po prostu – każdy, kto posiada czy posiadał troje dzieci, nawet już dorosłych, będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj dalej