Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej informuje o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego dla osób, które przebywają na kwarantannie.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zwraca się z prośbą do osób bezrobotnych (z terenu gminy Annopol), które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w urzędzie o zaniechanie osobistego stawiennictwa do 27 marca 2020r. z uwagi na sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku
tel./fax (81) 826-18-23
e-mail: sekretariat@pup.krasnik.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki oraz służby sanitarne apelują do mieszkańców o kontakt ze służbami sanitarnymi wyłącznie telefoniczny. W samym Lublinie do dyspozycji jest 14 linii telefonicznych.

W związku z liczną i stale rosnącą liczbą osób zgłaszających się osobiście do siedziby Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w celu wykonania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, prosimy o kontakt z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyłącznie telefonicznie.

Czytaj dalej

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu: „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0019/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Termin składania ofert: do 19.03.2020r.

 

Czytaj dalej