Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04

email: sekretariat@annopolops.pl

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Już od 1 stycznia 2019r. każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Do końca 2018r. było tak, że możliwość wyrobienia Karty Dużej Rodziny przysługiwała wyłącznie rodzicom posiadającym na utrzymaniu dzieci przynajmniej troje dzieci do 18. roku życia (a jeśli dzieci studiują – to do 25. roku życia). 

Od początku 2019r. w życie weszła jednak poważna, ale dobra zmiana. Otóż Kartę Dużej Rodziny będzie mógł wyrobić (i posiadać już dożywotnio) także rodzic, który miał – a już nie ma – na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Nie będą miały znaczenia np. wiek dzieci, zarobki itd. Po prostu – każdy, kto posiada czy posiadał troje dzieci, nawet już dorosłych, będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że w dniu 03.01.2019r. (czwartek) w godz. od 9:00 do 13:00 będzie wydawana żywność dla osób, które nie odebrały produktów żywnościowych w miesiącu grudniu 2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza osoby/rodziny do uczestnictwa w projekcie „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2020.
Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej.
Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym.

Czytaj dalej