Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Starajmy się tak postępować i tak żyć, 
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakowało dachu

nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki”
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej, składamy Państwu bukiet najpiękniejszych życzeń oraz przekazujemy wyrazy uznania za pełną zaangażowania i życzliwości, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących.

Życzymy każdemu z Państwa, osobistej i zawodowej satysfakcji oraz realizacji wszelkich zamierzeń
składa Kierownik i pracownicy OPS Annopol.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym apelujemy do mieszkańców Gminy Annopol o zwrócenie szczególnej uwagi na zamieszkałe w bliskim sąsiedztwie osoby samotne i w podeszłym wieku, osoby chore, niepełnosprawne, bezdomne, które z uwagi na ich trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie ze sobą okres zimowy a w szczególności działanie bardzo niskich temperatur.
Pomoc międzysąsiedzka, ludzka wrażliwość i troska o drugiego człowieka może uratować osobę, która znalazła się z sytuacji kryzysowej. Czytaj dalej

Gmina Annopol przystąpiła do projektu „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych w wieku 50+, które ze względu na wiek, stan zdrowia/ niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego. Czytaj dalej

W dniu 07.11.2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu odbyły się Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2017r. zrealizowane przez Bank Żywności we Lublinie.
Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.
Czytaj dalej

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU
(obowiązuje od 1 października 2017r.)

ŚWIADCZENIA RODZINNE – 15-go każdego miesiąca,

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) – 22-go każdego miesiąca,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 19-go każdego miesiąca,

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE – od 20-go do 30-go każdego miesiąca.

 

Uwaga!! Jeżeli termin wypłaty świadczeń przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) wówczas termin wypłaty świadczenia ulega przesunięciu i następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

W przypadku braku środków finansowych w/w terminy wypłat mogą ulec zmianie.