Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

OPS ANNOPOL

 

Firma AKPOL z Rzeczycy Ziemiańskiej poszukuje osób do pracy na stanowisko operatora wózka widłowego (osoba z minimalnym doświadczeniem w obsłudze wózków).

Warunki pracy:

  • praca w firmie zajmującej się recyklingiem tworzyw sztucznych
  • praca w systemie 4-brygadowym, praca na 3 zmiany.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres praca@akpol.co lub kontakt telefoniczny 690-090-216. 

https://akpolrecykling.pl/index.php/oferty-pracy/

 

Plakat przedstawia zdjęcie dłoni w geście niesienia pomocy z numerami telefonów dla osób potrzebujących pomocy w okresie zimowym, czyli numer alarmowy 112, telefon do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu 158613404 oraz telefon na Infolinię Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzowego w Lublinie 987.

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

 

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 26 listopada 2020r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:
– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu pod tel. 15/86-13-404 lub 781-140-390

Szanowni Mieszkańcy Gminy Annopol.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie Naszej Gminy. Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy.

Link do ankiety.

Dziękujemy za współpracę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub poniżej:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu (PDF 443KB)

Czytaj dalej