Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

OPS ANNOPOL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych  w Kraśniku posiada dodatkowy termin na założenie i potwierdzenie profilu zaufanego, który jest niezbędny do do realizacji programu rządowego Dobry Start „300+”. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Annopol 28 września w godzinach od 09.00 do 13.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

Zapisy pod telefonem: 781-140-390

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przypomina, że nadal można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

 

 

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

Zadzwoń na numer +48 222 309 900.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez 24 godziny/ 7 dni w tygodniu

Strona internetowa: www.numersos.pl

Adres e-mail: info@numersos.pl

 

Piknik Rodzinny w WymysłowieW dniu 12.09.2021r. w Wymysłowie uczestniczyliśmy w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wymysłowiacy” i Klub Senior+ w Wymysłowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Annopolu zorganizował podczas pikniku Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym dyżur pełnili pracownicy OPS udzielając informacji na temat różnych form wsparcia oferowanych przez Ośrodek, w tym dotyczących przemocy w rodzinie.

W programie Pikniku Rodzinnego był m.in. Punkt Szczepień przeciwko COVID-19, występ artystyczny seniorów z Klubu Senior+ w Wymysłowie, wystawa rękodzieła, degustacja ciast przygotowanych przez KGW, kiełbaski z grilla, atrakcje dla dzieci oraz biesiada z zespołem muzycznym Fantazja.

Czytaj dalej

Od 16 do 28 września 2021r. wydawana będzie ostatnia IV tura żywności zgodnie z harmonogramem. Żywność otrzymają osoby, które  posiadają skierowanie wydane przez OPS Annopol. 

UWAGA!!!!!
Wszystkie osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących zasad dystansu społecznego (odstęp od osób min. 2 metry) oraz do używania środków ochrony indywidualnej (maseczki) i odkażania rąk.

Osobom niestosującym się do zaleceń nie zostaną wydane produkty.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego żywność będzie wydawana na podstawie upoważnienia (druk upoważnienia dostępny w OPS Annopol lub poniżej). 

 Upoważnienie do darów żywnościowych