Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

OPS ANNOPOL

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r. , mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. 

Zgodnie z ustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

 

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK  wraz z załączoną KARTĄ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol lub w formie elektronicznej przez ePUAP na adres skrzynki: /OPSANNOPOL/skrytka

Świadczenie będzie przyznane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej, a także stypendia szkolne – taką pomoc mogą otrzymać obywatele Ukrainy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu. Świadczenie będzie wypłacane wszystkim, którzy przekroczyli granicę z Polską 24 lutego br. lub później.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu znajduje się przy ul. Leśnej 2 i jest czynny od godz. 7:30 do 15:30.

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих, сімейні та соціальні виплати, а також шкільні стипендії – таку допомогу громадянам України можна надати в Центрі соціального забезпечення в Аннополі. Допомогу отримають усі, хто перетнув кордон з Польщею 24 лютого цього року. або пізніше. Центр соціальної допомоги в Аннополі знаходиться за адресою вул. Лесна 2 і відкрито з з 7:30 до 15:30.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdf

правильно заповнена заявка – шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE PL_UA
ЗАЯВКА НА ОДНОразову пільгу PL_UA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że  do 31 marca 2022r. prowadzi nabór osób, które chcą otrzymać opaskę bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Annopol o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu pod numerami telefonów 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

Osoby, które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach POPŻ prosimy o PILNE zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu lub kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym do końca marca 2022r. 

Od 30 marca wydawana będzie I tura żywności zgodnie z harmonogramem. Żywność otrzymają osoby, które  posiadają skierowanie wydane przez OPS Annopol. 

Do pomocy uprawnia dochód:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Tel. 15/86-13-404 lub 781-140-390

Upoważnienie do darów żywnościowych

 

 

  • Chcesz zaoferować nocleg Uchodźcom z Ukrainy na terenie gminy Annopol?
  • Chcesz przekazać sprzęt AGD/RTV, meble czy wyposażenie do udostępnionego lokalu, mieszkania?

Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu
tel. (15) 86-13-404,  781-140-390, 513-061-323

Zakwaterowanie możesz zgłosić również przez ogólnopolski portal pomocowy:

www.PolacyDlaUkrainy.pl