Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

OPS ANNOPOL

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Czytaj dalej

 

Informujemy, że od 16 sierpnia 2022 przyjmujemy wnioski na dożywiania dzieci od września 2022r. w szkołach, żłobku i przedszkolu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni pod tel. 15/86-13-404, 781-140-390, 513-061-323.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900,00 zł na osobę. 

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 roku można składać w formie tradycyjnej (papierowej) na okres zasiłkowy 2022/2023 wnioski o:
  • zasiłek rodzinny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • fundusz alimentacyjny.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem platformy  PUE ZUS oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia).

Uwaga: forma elektroniczna nie oznacza możliwości przesłania wniosku poprzez e-mail.

Czytaj dalej

21 czerwca 2022r. odbyła się wycieczka do Zamościa i Zwierzyńca, w której uczestniczyły dzieci i młodzież  z terenu naszej Gminy. Grupa liczyła 38 osób i została wytypowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

Pierwszym punktem naszej wycieczki było ZOO. Dzieci widziały tam wspaniałe okazy niespotykanych w Polsce zwierząt, o niektórych usłyszały być może pierwszy raz. Podziwialiśmy różne rodzaje małp, puchaczy i mniejsze oraz większe dzikie „koty”. Byliśmy w motylarni, gdzie wśród egzotycznych roślin bytują kolorowe motyle. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się gady, które w środowisku naturalnym są niebezpieczne, a w ZOO mogliśmy je  oglądać na wyciągnięcie ręki.  Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska ptakom i ich małym pisklętom (łabędzie i kaczki).

Czytaj dalej