Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

OPS ANNOPOL

W ramach gestu solidarności z Ukrainą Burmistrz Annopola organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz społeczności ukraińskiej.

Zbiórka organizowana jest w:

  • Szkołach Podstawowych na terenie gminy,
  • Przedszkolu,
  • Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
  • Urzędzie Miejskim w Annopolu.

Potrzebna pomoc zostanie skierowana w pierwszej kolejności do uchodźców, którzy znajdą się na terenie gminy Annopol a następnie do punktów recepcyjnych oraz do organizacji wspierających i przekazujących pomoc bezpośrednio do społeczności ukraińskiej pozostającej na terenie ogarniętej wojną Ukrainy.

 

 

 

Czytaj dalej

 

„Chroń swoje oszczędności, nie sponsoruj oszustów” to tytuł nowego spotu i kampanii Lubelskiej Policji dotyczących oszustw popełnianych metodą na policjanta, wnuczka lub pracownika banku. Skala oszustw i starty finansowe jakie powodują oszuści tymi metodami są bardzo duże. Tylko w ubiegłym roku oszuści okradli w ten sposób mieszkańców województwa lubelskiego na łączną kwotę 4 629 700 zł.

Więcej informacji na stronie Lubelskiej Komendy Policji pod poniższym linkiem

 

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” ogłasza I turę naboru 60 Uczestników/Uczestniczek do projektu „Kuźnia Kraśnickich przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą: od 03.03.2022 r. do 23.03.2022 roku w godzinach od 9:00 do 15:00

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Annopol.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Annopol o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu pod numerami telefonów 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323 w terminie do 28 lutego 2022r.

 

 

W związku z planowaną dystrybucją pomocy żywnościowej w miesiącu marcu 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przypomina, że nadal można się zgłaszać do tut. Ośrodka po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

 

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.