Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

OPS ANNOPOL

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Burmistrz Annopola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zapraszają zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór II tury żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Harmonogram wydawania żywności przedstawiamy poniżej. 

Harmonogram wydawania żywności z PO PŻ w 2018)'.  Miejsce Wyzdawania żywności: ul. Lubelska 49 Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej od godz. 9.00 do 14.00  Data Miejscowość 17.12.2018r. ( PONIEDZIAŁEK ) ANNOPOL 18.12.2018r. ( WTOREK ) ANlELlN BARAKI, BLISKOWICE, BORÓW, DĄBROWA, GRABÓWKA 19.12.2018r. ( ŚRODA ) HUTA, JÓZEFIN, JAKUBOWICE, JANISZÓW, KOPIEC, KOSIN, LASEK, NATALIN, 20.12.2018r. ( CZWARTEK ) OPOCZKA MALA, OPOKA DUŻA, OPOKA-KOLONIA, POPÓW, NOWY RACHÓW, STARY RACHÓW 21.12.2018r. ( PIĄTEK ) śWIECIECHÓW, SUCHA WÓLKA, WYMYSŁOW, ZABEŁCZE,ZASTOCZE, ZOFIPOLE, ZYCHÓWKI

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to,
czym się dzieli z innymi”
Jan Paweł II

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu składa serdeczne podziękowania dla wszystkich członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”, sponsorom oraz wszystkim darczyńcom, którzy w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia zechcieli podzielić się swoimi dobrami z osobami potrzebującymi.

W imieniu osób obdarowanych serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy poświęcając swój cenny czas, już po raz drugi zaangażowali się w realizację pomocy podopiecznym OPS Annopol.

 

W dniu 30 listopada 2018 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu odbyły się warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej, które zostały poprowadzone przez pracowników z Lubelskiego Banku Żywności – Panią Ewę Romanowską oraz Panią Bożenę Borowicz.

Działania odbyły się w ramach tzw. „wsparcia towarzyszącego” otrzymanej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). Były one skierowane do mieszkańców Naszej Gminy, którzy  otrzymują pomoc żywnościową w Podprogramie 2018, obowiązującym w okresie od 01.08.2018r. do 30.06.2019r.

Trzeba zaznaczyć, że od kilku lat Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności prowadzą działania edukacyjne, których celem jest włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie i podniesienie kompetencji odbiorców żywności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Przypomnijmy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy zaś otrzymana pomoc dla osób najbardziej potrzebujących przez lokalne organizacje i stowarzyszenia jest bezpłatna.

INFORMACJA DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998)

Czytaj dalej

Plakat ostrzegający o niskich temperaturach i o możliwości powiadomienia na tel 112 o wszystkich zagrożonych osobach

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

 

 

CO ROBIĆ?
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
  • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Annopol prosimy o pilny kontakt:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu –  tel. 15/86-13-404,  w godz. 7.30 – 15.30
  • Komisariat Policji w Annopolu – tel. 81/826-22-61
  • Dzielnicowy KP w Annopolu – tel. 798-003-462
  • Telefon alarmowy – tel. 112
  • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    

Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.