Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

4 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku odbyła się Inauguracja projektu „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. W ramach projektu „Czerwony Guzik Życia” 15 mieszkańców gminy Annopol otrzymało zestawy składające się z bransoletki i telefonu z całodobową usługą monitoringu. Urządzenia te, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nie tylko pozwalają osobie z nich korzystającej szybko wezwać pomoc medyczną, ale informują także obsługujących system o jej upadku, czyli sytuacji w której pomoc może być potrzebna, ale poszkodowany sam nie może o tym poinformować.

Bransoletki z „guzikiem życia” przypominają na pierwszy rzut oka zegarek. Są to jednak nadajniki, w których są zapisane informacje o posiadaczu bransoletki takie jak: dane osobowe, wiek, dane kontaktowe najbliższych osób. Posiadacz sam może nacisnąć guzik żeby wezwać pomoc a w momencie nagłego omdlenia czy upadku czujnik w bransoletce sam wykrywa zagrażające życiu sytuacje i automatycznie zawiadamia Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Osoby używające bransoletki życia mają także zapewnioną pomoc ze strony opiekunów sąsiedzkich, którzy przez cały okres trwania projektu czuwają nad prawidłowością użytkowania bransoletki oraz udzielają porad w zakresie korzystania z systemu monitoringu. Opiekunowie służą pomocą uczestnikom projektu w dotarciu na miejsce spotkań i z powrotem do domu zgodnie z harmonogramem wsparcia oferowanego w ramach projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia społecznego i dodatkowych usług opiekuńczych.