Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Aktualności

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127 z późn. zm.).

 

Czytaj dalej

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma,
ale czym się dzieli z innymi. ”

 (Jan Paweł II)

 

 

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym, serdecznie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego.

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej
i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia
i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.
Niech ta praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji,
ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

GMINNY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PROGRAM LOKALNEJ KAMPANII PRZECIW PRZEMOCY:

25.11.2022r. – działania na terenie szkół i jednostek gminnych

28.11.2022r.
dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2

8.00 – 12.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8.00 – 11.00 – Specjalista psychoterapii uzależnień
8.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
9.00 – 15.00 – Prawnik, specjalista ds. przemocy
12.00 – 15.00 – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu

Uprzejmie informuje, że 3 listopada 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Czytaj dalej

Osoby uprawnione do skorzystania z podwyższonych limitów zużycia energii elektrycznej, tj. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz rolnicy powinni złożyć oświadczenie o posiadaniu prawa do ulgi do zakładu energetycznego.

Czytaj dalej