Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
 • Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Annopol (PDF….)
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata …………….
 • Zarządzenie Burmistrza – powołanie Zespołu Oceniającego Strategię – 202…..
 • Raport monitoringowy  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol  na lata ………….za rok ………….
 • Rekomendacje do Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 20……… rok

 

 • Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2021………
 • Uchwała w sprawie przyjęcia GPPiRPA – 2022………….
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata …………
 • Uchwała w sprawie przyjęcia GPPN w Gminie Annopol na lata ………………..
 • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata ……………..
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata ……………..
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 20………..
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Annopol na lata ……………..
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Annopol na lata ……………..
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 202…………..