Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie przyjmuje zgłoszenia na przeprowadzenie konsultacji diagnostycznych w kierunku FAS/FASD oraz na udział w terapii.

Zgłoszenie do RPDiT FAS/FASD nie wymaga skierowania. Wystarczy skontaktować się telefonicznie lub on-line z sekretariatem Punktu, wypełnić formularz rejestracyjny i umówić się na konsultacje. W przypadku osób nieletnich konieczny jest udział w konsultacjach rodziców lub opiekunów. Konsultacje kończą się sformułowaniem diagnozy psychologicznej i sformułowaniem dalszych zaleceń. Praca terapeutyczna, prowadzona w RPDiT FAS/FASD skierowana jest do dzieci i młodzieży, diagnozowanych w Punkcie oraz posiadających już diagnozy wykonane w innych punktach diagnostycznych. Oferta dla rodziców i opiekunów skierowana jest dla osób, których podopieczni skorzystali z diagnozy i/lub terapii w RPDiT FAS/FASD. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Informacje na temat pracy Punktu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 81/528-76-67. Zgłoszenia przyjmowane są po przesłaniu wymaganych dokumentów.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

Posiadaną dokumentację tj. kserokopię wszystkich istotnych dokumentów medycznych, psychologicznych, szkolnych itp. (np. wyniki badań neurologicznych, psychiatrycznych, logopedycznych, diagnozy psychologicznej, książeczki zdrowia, przykładowe strony z zeszytów, dzienniczek uwag itp.)

Dokumenty rejestracyjne.

Dokumenty rejestracyjne pobrane ze strony www.rops.lubelskie.pl, należy wypełnić i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami do RPDiT FAS/FASD osobiście lub pocztą na adres

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.