Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

PUNKT KONSULTACYJNY
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu)
(Pokój Nr 10)

gkrpa@annopol.eurzad.eu

tel. 607-707-764

Porad udzielają:

  • 2 i 4 poniedziałek miesiąca – specjalista psychoterapii uzależnień od 11.00 – 15.00
  • wtorki – pełnomocnik GKRPA od 08.00 – 12.00
  • 3 środa miesiąca – psycholog od 9.00 – 12.00

Porady prawne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin udzielane są w Punkcie Informacji Prawnej Urzędu Miejskiego w Annopolu zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej pod poniższym linkiem.

Informacje dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych:

Wykaz placówek lecznictwa na terenie woj. lubelskiego
Wniosek o leczenie odwykowe
Zobowiązanie do leczenia odwykowego

 

Baza placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym