Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje,  że powiat kraśnicki przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 

Idea programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w następujących formach opieki wytchnieniowej:

  • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
  • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

Sposób realizacji

W roku 2021 wsparciem objętych zostanie łącznie 10 osób – członków rodziny/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których ustalono limit 20 godzin wsparcia.

Forma usługi oraz liczba godzin przeznaczona na poszczególne formy wsparcia zostanie przyznana na podstawie oceny indywidualnych potrzeb wynikających z kart zgłoszeń wypełnianych przez członków rodziny/ opiekunów.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kompletne karty zgłoszeń wraz z załącznikami należy składać od 24 maja 2021r.  do 18 czerwca 2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6. 

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji na temat Programu wśród mieszkańców, którzy mogliby zostać objęci specjalistycznym wsparciem w 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu udzielane są  pod nr telefonu 81 825 58 80, wew. 23

Dokumenty do pobrania: