Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

KONTO BANKOWE:

Wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,
 • alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
 • opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • nienależnie pobranych:
 • świadczeń rodzinnych,
 • zaliczek alimentacyjnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłków stałych,
 • zasiłków okresowych,

dokonywać można na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu o numerze:

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o/Annopol
05 9429 0004 2008 0000 3418 0002

 Wpłat z tytułu:

 • wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych
  (dotyczy wyłącznie wpłat od dłużników alimentacyjnych) dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o/Annopol
37 9429 0004 2008 0000 3418 0008