Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Flaga Polski i godło Polski

 

Gmina Annopol przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II, który polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Zadanie realizowane jest w ramach Modułu II

  1. poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminę w ramach programu realizowanego w 2022 r.,
  2. poprzez zakup usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.

Zadanie dofinansowane jest  z budżetu państwa

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów”

Dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość” (Moduł II)

Całkowita wartość zadania w 2023r. wynosi: 7.700,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2023r. wynosi: 5.200,00 zł