Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”
(Benjamin Franklin)

 

11 września w siedzibie Centrum Kultury w Annopolu odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora. Z seniorami spotkał się p. Józef Paćkowski – Zastępca Burmistrza oraz p. Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej Annopol.

Uroczystość uświetniły występy Natalii Gwóźdź, solistki z Centrum Kultury w Annopolu oraz uczestników Domu Seniora w Gościeradowie. Część oficjalną prowadziła Animator Klubu Pani Anna Zbytniewska, która będzie koordynowała zajęcia w Klubie Seniora.

Głównym celem tej inicjatywy jest włączenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym a służyć temu będą m.in:
– Warsztaty psychologiczne i motywacyjne
– Edukacja prozdrowotna
– Bezpieczne finanse
– Indywidualne porady prawne
– Obsługa komputera
– Zajęcia plastyczne
– Zajęcia relaksacyjne
– Warsztaty muzykoterapii
– Wycieczki
– Spotkania międzypokoleniowe

Klub powstał w ramach projektu: „Nadal Młodzi”- Klub Seniora w gminie Annopol” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Siedzibą Klubu jest Centrum Kultury w Annopolu.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 50 osób starszych, niesamodzielnych osób ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, którzy wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania conajmniej jednej z czynności dnia codziennego, zamieszkujących na terenie Gminy Annopol.

Wartość projektu: 529 355,00 PLN. 
Wartość  dofinansowania projektu z UE: 476 419,50 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie:  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.