Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Tytuł projektu:
„Nadal Młodzi”- Klub Seniora w Gminie Annopol”

Cel projektu:
Poprawa dostępności i jakości Usług społecznych dla 50 osób (40 Kobiet, 10 Mężczyzn) w tym 5 uczestników projektu z niepełnosprawnością, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia/niepełnosprawność wymagających opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego z terenu gminy Annopol poprzez utworzenie klubu Seniora oraz zwiększenie aktywności społecznej seniorów.

Realizacja projektu:  01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Planowane efekty:
– Rozwinięcie  pasji i zainteresowań seniorów
– Zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych
– Wsparcie terapeutyczne i prawne  osób 60+
– Zwiększenie dostępu osób w podeszłym wieku do oferty kulturalnej
– Podniesienie kompetencji ICT osób starszych
– Integracja międzypokoleniowa

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie:  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 529 355,00 PLN.
Wartość  dofinansowania projektu z UE: 476 419,50 PLN