Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu został utworzony na mocy uchwały Nr VIII/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 1990 r.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

– ustawy o pomocy społecznej,
– ustawy o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
– ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,
– ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
– uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

KIEROWNICTWO
Ewa Opoka – Kierownik

GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

DANE TELEADRESOWE:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol
tel./fax (15) 861-34-04
email: sekretariat@annopolops.pl

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP

NIP: 864-10-33-629

REGON: 830243533

Sekretariat    – tel.fax: 15/86-13-404
Kierownik     – tel.15/86-13-407

 

Jak do nas dojechać…