Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Od stycznia 2024r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023r.), dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego. 

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Kontynuuj czytanie Dodatek osłonowy 2024

 

Gmina Annopol/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu realizuje zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023”.

Wysokość dofinansowania wynosi: 7175,95 zł

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 22.11.2023r. do 31.12.2023r. Zadanie polega  na dofinansowaniu jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenie Programu tj. 22 listopada 2023r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 2 000,00 zł brutto dla każdego zatrudnionego asystenta rodziny spełniającego warunki Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 

Kontynuuj czytanie Program „Asystent rodziny w 2023r.”

 

Niech Dziecię Jezus zamieszka w nas, w naszych sercach, domach i rodzinach przynosząc prawdę o życiu, radość, pokój, miłość i dobro.

Szczęśliwych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
Wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku

życzą Kierownik i Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu