Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przypomina, że ruszył nabór wniosków dla wszystkich chętnych uczestników do Środowiskowego Centrum Wsparcia w Kraśniku, który niebawem zostanie otwarty.
Dla kogo jest przeznaczony ?
TYP C dla osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
TYP D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest BEZPŁATNY!
Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu.
Więcej informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel. 81 826-18-64

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem” (ogłoszenie w załączniku).

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj dalej

 

Informujemy, że od 21 sierpnia 2023 przyjmujemy wnioski na dożywiania dzieci od 5 września 2023r. w szkołach, żłobku i przedszkolu. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1200,00 zł na osobę. 

Czytaj dalej

 

Zmieniają się terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Koniec pandemii oznacza zmianę przepisów dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności. Nie tylko nie będą one automatycznie przedłużane, ale część z nich straci ważność. Będzie się to odbywało stopniowo. 

Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydawane są na określony czas. Po jego upływie należy je przedłużyć, bo stracą ważność. W czasie pandemii orzeczenia były przedłużane automatycznie, teraz jednak się to zmieniło. Stan pandemii i zagrożenia epidemiologicznego skończył się 1 lipca 2023. Nie znaczy to jednak, że wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność.

 

Czytaj dalej


Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu kieruje zapytanie o wycenę usługi warsztatów artystycznych wraz z zapewnieniem materiałów skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu: „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Termin składania ofert: do 04.08.2023r. do godz. 15:00

Czytaj dalej