Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol

GKRPA Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że zbliża się okres przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu Rodzina 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można składać:

  • od 1 lutego 2021r. – wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
  • od 1 kwietnia 2021r. w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie) oraz elektronicznie.

Po złożeniu wniosków prawo do świadczenia wychowawczego 500+ będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022r.

UWAGA!! Przypominamy, że składając wniosek przez Internet, prosimy aby wpisywać wszystkie dzieci w jednym wniosku. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż został przedłużony termin wydawania skierowań do 26 stycznia 2021r. na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020. 

Od 1 lutego wydawana będzie I tura żywności zgodnie z harmonogramem. Żywność otrzymają osoby, które  posiadają skierowanie wydane przez OPS Annopol. 

Do pomocy uprawnia dochód:
– 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Tel. 15/86-13-404 lub 781-140-390

Upoważnienie do darów żywnościowych

Szanowni Państwo,
zapraszam do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Annopol na lata 2021-2025. Celem głównym programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Annopol oraz ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska. Przekazujemy Państwu dokument sporządzony w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej naszej gminy na podstawie dostępnych źródeł.

PROGRAM

Zawracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i przedstawienie sugestii, które będą wskazówkami do dalszych działań samorządu. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie wniosków, uwag i opinii poprzez formularz elektroniczny.

Konsultacje trwają do 7 stycznia 2021r. do 21 stycznia 2021r. 

Link do formularza elektronicznego

Osoby, które chcą otrzymać pomoc żywnościową w ramach POPŻ prosimy o PILNE zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu lub kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym do 20 stycznia 2021r. 

Od 1 lutego wydawana będzie I tura żywności zgodnie z harmonogramem. Żywność otrzymają osoby, które  posiadają skierowanie wydane przez OPS Annopol. 

Do pomocy uprawnia dochód:
– 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Tel. 15/86-13-404 lub 781-140-390

Upoważnienie do darów żywnościowych