Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol

GKRPA Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna w wersji elektronicznej. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.

Z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych powstała Mobilna Karta Dużej Rodziny, która jest wsparciem dla rodzin 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji. Przedsiębiorcom natomiast pozwala dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawymi ofertami, jak również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu pok. nr 5 lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia . We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Czytaj dalej

W dniu 10 stycznia 2018 roku, Burmistrz Annopola we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Annopolu po raz drugi zorganizowali „SPOTKANIE OPŁATKOWE” dla 30 mieszkańców gminy Annopol, tj. osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Annopola Pan Wiesław Liwiński, ks. kan. Antoni Bezpalko, Zastępca Burmistrza Pan Roman Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zdzisław Romański wraz z członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz sołtysami z terenu gminy.

W uroczysty świąteczny nastrój wprowadziła zebranych młodzież szkolna poprzez swoje występy.

Życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożył Burmistrz Wiesław Liwiński. 

Po udzielonym błogosławieństwie przez ks. kan. Antoniego Bezpalko i wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

Zebrani miło spędzili czas przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi potrawami i wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie Pana Piotra Pileckiego.

Osoby starsze  mogły skorzystać z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Annopolu dzięki czemu bezpiecznie dotarły na spotkanie i po jego zakończeniu powróciły do domu.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA kierujemy do wszystkich osób, które zaoferowały swoją pomoc w przygotowaniach do „Spotkania opłatkowego”. DZIĘKUJEMY !!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż od 6 grudnia 2017r.  pracownicy socjalni, rozpoczną przyjmowanie wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w przedszkolu i szkole od stycznia 2018r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.). Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol informują, że od 14.12.2017r. do 22.12.2017r. w godz. od 9.00 do 12.00  wydawana będzie II tura paczek żywnościowych.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych ul. Lubelska 49 (Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej).