Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Informujemy, że od 27 grudnia 2023r. przyjmujemy wnioski na dożywiania dzieci od 8 stycznia 2024r. w szkołach, żłobku i przedszkolu. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1200,00 zł na osobę. 

Czytaj dalej

Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego

 

We wtorek 5 grudnia 2023 roku, dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej w Annopolu spotkała miła niespodzianka. Odwiedził je bowiem Święty Mikołaj, który wręczył każdemu dziecku podarunek. Oprócz prezentów Mikołaj miał przygotowane różne zadania – zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka. Śmiechu nie było końca.

Na zakończenie spotkania przypomniał jak ważne jest dzielenie się dobrem z innymi i ruszył w dalszą drogę, aby uszczęśliwić pozostałe dzieci.

To była bardzo miła wizyta, która na długo pozostanie w pamięci naszych milusińskich.

 

 

Czytaj dalej

 

GMINNE DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PROGRAM LOKALNEJ KAMPANII PRZECIW PRZEMOCY:

23.11.2023r. – działania na terenie szkół
24.11.2023r. dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu

08.00 – 13.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
08.00 – 12.00 – Specjalista psychoterapii uzależnień
08.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
09.00 – 15.00 – Prawnik, specjalista ds. przemocy
09.30 – 11.00 – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu

 

 

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Czytaj dalej

PUNKT KONSULTACYJNY
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2
(Pokój Nr 10)

gkrpa@annopol.eurzad.eu
tel. 607-707-764

DYŻURY:

  • 2 i 4 poniedziałek miesiąca (specjalista psychoterapii uzależnień) od 11:00 – 15:00
  • 3 środa miesiąca (psycholog) od 09:00 – 12:00
  • piątki (pełnomocnik GKRPA) od 08:00 – 13:30

Porady prawne udzielane są w Punkcie Informacji Prawnej Urzędu Miejskiego w Annopolu zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej pod poniższym linkiem.