Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Gmina Annopol zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób w wieku 50+ do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej (teleopieka) oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób, które ze względu na  wiek, stan zdrowia / niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego.

W ramach zadania zostanie zapewniona usługa całodobowego monitoringu systemu przywoławczego – teleopieki. Bransoletka posiada funkcję nadajnika (przypomina zegarek). Jest wodoodporna. Na nadajniku zamieszczone są następujące dane: dane osobowe, wiek, grupę krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki, dane kontaktowe najbliższych osób. Wyposażona jest w alarmowy Przycisk Życia, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Jej zakup umożliwi wsparcie usług opiekuńczych i zapewni możliwość szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. 

Ponadto zostaną zrealizowane cykle warsztatów zapobiegających niepożądanym zjawiskom w zachowaniu ludzi starszych, prowadzące do ich wyalienowania, wykluczenia z lokalnej społeczności, redukowanie przypadków niedostosowania społecznego oraz zwiększenie szansy na ponowne podjęcie aktywności społecznej.
I. „Profilaktyka Udarowa”.
II. „Rozruszaj stawy”.
III. „Zdrowy styl życia i jedzenia”.
IV. Warsztaty komputerowe.
V. Integracja kulturalna.
VI. Psychologiczne wsparcie grupowe oraz indywidualne.
VII. Wsparcie sąsiedzkie.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu do 20.03.2018r. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15/86-13-404

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (PDF 788KB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.