Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

W dniu 9 maja 2018r. odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu o nazwie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2017-2024. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Annopola, Przewodniczący Rady Miejskiej w Annopolu, Przewodnicząca i członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komendant Komisariatu Policji w Annopolu, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy oświaty, przedstawiciel służby zdrowia, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przewodniczący Rady Osiedla Annopol I, Prezes Zarządu spółdzielni socjalnej, osoby starsze oraz młodzież. W trakcie spotkania omówiono najważniejsze problemy społeczne gminy, określono cele strategiczne, których realizacja w bliskiej perspektywie czasowej będzie zmierzać do procesu naprawczego negatywnych zjawisk na terenie Gminy. Ustalono również obszary priorytetowe, szczegółowe cele operacyjne oraz zadania z nich wynikające.

Nowy dokument strategiczny pozwoli na tworzenie lokalnych programów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych, poprawę sytuacji życiowej rodzin, integrację oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców. Umożliwi współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Koordynatorem prac nad Strategią jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.