Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane będą do 31 października 2022r.

Wypełnione i podpisane wnioski prosimy wrzucać do urny wystawionej przy wejściu do OPS-u lub do skrzynki pocztowej.

W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów skontaktujemy się z Państwem na wskazany we wniosku numer telefonu.