Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, albo  opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej w kwocie 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wobec tego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, a także jedyne dziecko – bez względu na dochód rodziny do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Ważne zmiany od 1 lipca 2019r.:

– brak kryterium dochodowego

– brak wymogu ustalenia alimentów od drugiego z rodziców, w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko,

– wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku liczonego od dnia urodzenia się dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po dniu 30 czerwca 2019r.),

– zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku poprzez złożenie wniosku przez drugiego rodzica w terminie do 3 miesięcy od dnia śmierci (dotyczy rodziców, których śmierć nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019r.),

– przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku z powyższym wnioskodawca otrzyma informację na adres poczty elektronicznej o przyznaniu świadczenia; w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście.