Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Szanowni Państwo,
zapraszam do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Annopol na lata 2021-2025. Celem głównym programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Annopol oraz ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska. Przekazujemy Państwu dokument sporządzony w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej naszej gminy na podstawie dostępnych źródeł.

PROGRAM

Zawracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i przedstawienie sugestii, które będą wskazówkami do dalszych działań samorządu. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie wniosków, uwag i opinii poprzez formularz elektroniczny.

Konsultacje trwają do 7 stycznia 2021r. do 21 stycznia 2021r. 

Link do formularza elektronicznego