Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy
Przeciwdziałanie przemocy
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol
GKRPA Annopol
Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (V)”

 

 

Oś priorytetowa I, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jesteś osoba bezrobotną do 29 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku?

Skorzystaj ze szkoleń indywidualnych, które umożliwią podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowego zawodu, uzyskanie uprawnień.

Przykładowe kierunki szkoleń:
  • kwalifikacja wstępna do kat. C lub D,
  • operator wózków jezdniowych,
  • operator koparek/ ładowarek,
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
  • operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • fryzjer,
  • kosmetyczka,
  • kucharz,
  • spawacz

W okresie odbywania szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu!

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pok. 403 (IV piętro), tel. (81) 826-18-22