Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00
Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

PUNKT KONSULTACYJNY
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu)
(Pokój. Nr 10)

Porad udzielająją:

 • poniedziałki – pełnomocnik GKRPA od 13.30 – 15.30
 • 1 wtorek miesiąca – członkowie oraz pełnomocnik GKRPA od 13.30 – 17.00
 • 2 i 4 wtorek miesiąca  – terapeuta z poradni uzależnień od 11.30 – 15.30
 • 3 wtorek miesiąca – psycholog od 12.30 – 15.30
 • czwartki – pełnomocnik GKRPA od 12.00 – 14.00
 • 1 czwartek miesiąca – prawnik od 15.30 – 17.30

PODSTAWOWE ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu
 • udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany wzoru picia
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej