Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04

email: sekretariat@annopolops.pl

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia
Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu
Formularze zapisane zostały w formacie PDF, który można przeglądać programem Adobe Reader do pobrania z poniższego linku.

WNIOSKI DO POMOCY SPOŁECZNEJ

Karta Dużej Rodziny

WNIOSKI DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie „Dobry Start” 300+ 

Zasiłek rodzinny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Fundusz Alimentacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek dla opiekuna

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie jednorazowe – za życiem


POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI