Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu został utworzony na mocy uchwały Nr VIII/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Annopolu z dnia 30 kwietnia 1990 r.

Podstawowym celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

– ustawy o pomocy społecznej,
– ustawy o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
– ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych,
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
– uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

KIEROWNICTWO
Ewa Opoka – Kierownik

GODZINY PRACY:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

DANE TELEADRESOWE:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Leśna 2, 23-235 Annopol
tel./fax (15) 861-34-04
email: sekretariat@annopolops.pl

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP

NIP: 864-10-33-629

REGON: 830243533

Sekretariat    – tel.fax: 15/86-13-404
Kierownik     – tel.15/86-13-407

 

Jak do nas dojechać…