Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

KONTO BANKOWE:

Wpłaty z tytułu:

 • odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,
 • alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
 • opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • nienależnie pobranych:
  • świadczeń rodzinnych,
  • zaliczek alimentacyjnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • zasiłków stałych,
  • zasiłków okresowych,

dokonywać można na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu o numerze:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Annopol
36 8717 1051 2011 1107 2876 0022

 Wpłat z tytułu:

 • wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych
  (dotyczy wyłącznie wpłat od dłużników alimentacyjnych) dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Annopol
79 8717 1051 2011 1107 2876 0024