Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH w ramach projektu pt.: „Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

 

Czytaj dalej

 

Szanowni Państwo,
przypominamy, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po tym terminie, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki. Wnioski można składać również w formie elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

 

Więcej informacji o dodatku osłonowym znajdą Państwo tutaj:
http://www.annopolops.pl/przyjmowanie-wnioskow-na-dodatek-oslonowy/
http://www.annopolops.pl/dodatek-oslonowy-2024/

Osoby potrzebujące wsparcia podczas doświadczanego kryzysu życiowego, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczające przemocy domowej,  mogą skorzystać z TELEFONU ZAUFANIA, który działa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol.
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem
609-233-434 możesz uzyskać wsparcie emocjonalne jak również informacje, jakiej formy pomocy może udzielić Ośrodek Interwencji Kryzysowej lub inne instytucje w danej sytuacji kryzysowej.
W kontakcie telefonicznym możesz pozostać anonimowy.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol”, nr FELU.08.08-IZ.00-0016/23 realizowanego przez  Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu FELU.08.00 Działania FELU.08.08 współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu poszukuje kandydatów na stanowisko SPECJALISTA DS. SOCJALNYCH w ramach projektu pt.: „Punkt Interwencji Kryzysowej w gminie Annopol” dofinansowanego z Programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 -2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest wspieranie integracji społecznej 180 osób, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (w tym 130 kobiet i 50 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wsparcie 2 osób z kadry Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez szkolenia na terenie gminy Annopol.

Czytaj dalej