Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Aktywna przyszłość mieszkańców Gminy Annopol” Nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0019/19 realizowanego przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Annopol w okresie: 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Annopol, korzystających ze wsparcia OPS w Annopolu.

Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji. 

Rekrutacja trwa do 29 stycznia 2020r. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol (Pokój Nr 9 – Sekretariat)

Formularz rekrutacyjny (PDF 300KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (PDF 125KB)

Oświadczenie uczestnika projektu (PDF 235KB)

Regulamin rekrutacji (PDF 242KB)

 

Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim” – to projekt realizowany w powiecie kraśnickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z dofinansowaniem ze środków unijnych. Celem jest integracja społeczna osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do rynku pracy.

Rekrutacja prowadzi:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,

ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik
tel. 81 825 58 80 wew. 12, 35, 38
email: pcpr@pcpr.krasnik.pl

Więcej szczegółów na plakacie.

 

Informujemy, że od 16 grudnia 2019 przyjmujemy wnioski na dożywiania dzieci od stycznia 2020r. w szkołach, żłobku i przedszkolu. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni pod tel. 15/86-13-404 lub 781-140-390.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że Bank Żywności w Lublinie planuje pierwsze dostawy żywności dla mieszkańców Gminy Annopol, którzy zostali zakwalifikowani do programu POPŻ w styczniu 2020r. 

W związku z tym, o szczegółach i terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.