Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy od 01.07.2019r.
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW w ramach projektu „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”:

  • PRAWNIK
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • SPECJALISTA DS. UZALEŻNIEŃ
  • SPECJALISTA DS. PRZEMOCY
  • PSYCHIATRA
  • MEDIATOR
  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOLOG DZIECIĘCY
  • PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Wsparcie udzielane w projekcie jest bezpłatne.

Spotkania ze specjalistami odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu lub w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej wg. indywidualnych potrzeb rodzin.

Osoby i rodziny zainteresowane bezpłatnym poradnictwem prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, tel. 15/8613404, 781-140-390.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

 

 

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni) w ramach programu „Aktywny samorząd” – MODUŁ II

Wnioski należy składać w terminie do 30 marca 2019r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
81 825 58 80 wew. 23 (pok. 21)

Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków PFRON.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PCPR Kraśnik lub z poniższego linku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu został jednym z laureatów pierwszej edycji konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” reprezentowany przez Panią Ewę Opoka – Kierownika OPS. Pani Ewa Opoka została również nagrodzona wyróżnieniem specjalnym w kategorii  „Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej”.

Wyniki konkursu były ogłoszone podczas gali zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na II Regionalnym Spotkaniu Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego, które odbyło się w poniedziałek 18 marca 2019r.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW ZAWODOWYCH !!